KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

„Oczekiwanie na zmiany w emeryturach”

W dniu 27 września 2019 roku na łamach portalu www.Rp.pl ukazał się artykuł „Oczekiwanie na zmiany w emeryturach” autorstwa Mariusza Białego, prawnika z naszej Kancelarii.

27 września 2019

Autor wypowiedział się na temat wyzwań stojących przed pracodawcami, w związku z pierwszym etapem wdrażania planów kapitałowych oraz instytucji finansowych gromadzących oszczędności emerytalne, przy jednoczesnym uwzględnieniu wątpliwości dotyczących dalszych losów OFE. Prawnik pochylił się również nad istotą zmian systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii operacyjnych, biznesowych i regulacyjnych. W artykule poruszona została także kwestia możliwości wykorzystania elektronicznych form składania zleceń, wprowadzona ostatnią nowelizacją ustawy o PPK.

Fragment artykułu:

„Projektowane zmiany w pewnym sensie kończą proces rozpoczęty w 2014 r., kiedy to 51,5 proc. aktywów OFE zostało przekazanych do ZUS, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. „suwaka bezpieczeństwa”. To ostatnie rozwiązanie wiązało się ze stopniowym przekazywaniem środków zgromadzonych w OFE do ZUS w okresie 10 lat poprzedzających osiągnięcie wieku emerytalnego, przy jednoczesnym zaprzestaniu przekazywania nowych składek do funduszu emerytalnego. Spojrzenie na projektowane zmiany również z perspektywy instytucji finansowych oraz podmiotów uczestniczących w ich obsłudze, prowadziłoby do stwierdzenia, że ich wdrożenie stanowić będzie jedno z największych, jeśli nie największe, spośród dotychczasowych wyzwań o charakterze biznesowym, operacyjnym i regulacyjnym z jakimi mierzyły się dotychczas instytucje finansowe zarządzające oszczędnościami emerytalnymi w Polsce(…)”.

Więcej szczegółów dotyczących powyższego artykułu można znaleźć również bezpośrednio na stronie:

https://kancelarierp.pl/baza-wiedzy/oczekiwanie-na-zmiany-w-emeryturach.html

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn