KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadzająca prostą spółkę akcyjną ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowana została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw . W związku z nowelizacją, od dnia 1 marca 2020 r. w polskim prawie pojawi się nowa forma spółki kapitałowej - prosta spółka akcyjna (dalej: „P.S.A.”).

16 września 2019

Ustawodawca dopuścił możliwość wnoszenia przez założycieli P.S.A. wkładu niepieniężnego, w tym pracy oraz know-how. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do wniesienia wkładów na pokrycie tych akcji sąd, na żądanie akcjonariusza albo spółki, będzie mógł unieważnić wszystkie albo niektóre akcje.

Nowa spółka zakłada również odformalizowaną formę warunkowej emisji akcji oraz odformalizowany obrót akcjami. Nowym rozwiązaniem jest również możliwość wypłat z kapitału akcyjnego P.S.A. poza corocznymi wypłatami dywidendy na podstawie wpisów w rejestrze akcjonariuszy.

Wraz z wprowadzeniem nowej spółki, po raz pierwszy w prawie polskim konstrukcja kapitału zakładowego zastąpiona zostanie kapitałem akcyjnym. Akcje w nowej formie nie będą posiadały wartości nominalnej, a ich liczba nie będzie związana z wartością wniesionego wkładu.

Nowa forma spółki może łączyć się z szerokim zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych zamkniętych i alternatywnych spółek inwestycyjnych jako alternatywa dokonywania nowych inwestycji.

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem „Czy start-upy docenią nową spółkę? ”, opublikowanym na łamach gazety „Rzeczpospolita”,  autorstwa prawnika z naszej Kancelarii – adwokat Katarzyny Zych.

Pełna treść ustawy

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn