KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

ESMA – aktualizacja Q&A dotyczących stosowania Rozporządzenia w sprawie prospektu emisyjnego

W dniu 12 lipca 2019 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikowano aktualizację dokumentu zawierającego pytania i odpowiedzi (Q&A) w zakresie Rozporządzenia w sprawie prospektu (Rozporządzenia 2017/1129) .

26 sierpnia 2019

Jest to pierwsza aktualizacja dokumentu Q&A, który został opublikowany w marcu br.  Rozporządzenie w sprawie prospektu od 21 lipca 2019 r. zastąpiło Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniająca dyrektywę 2001/34/WE (,,Dyrektywa’’). W związku z powyższym, dokument Q&A stanowi ułatwienie dla uczestników rynku w zakresie organizacji procesu przejścia w reżim nowego aktu prawnego. W Q&A określony został wpływ wejścia w życie Rozporządzenia na bieżące prospekty i związane z nimi programy emisji oraz zostały uwzględnione wskazówki w zakresie sporządzania prospektów do zatwierdzenia w nowej formule.

Aktualizacja Q&A obejmuje trzy nowe pytania i odpowiedzi, które wyjaśniają wątpliwości w zakresie stosowania art. 23 ust. 3 Rozporządzenia w odniesieniu do emitentów, którzy kwalifikują się jako pośrednicy finansowi, a także kontynuacji oferty, która początkowo została złożona z wykorzystaniem podstawowego prospektu emisyjnego zatwierdzonego zgodnie z Dyrektywą, po wejściu w życie Rozporządzenia. Pozostałe dwadzieścia dwa pytania i odpowiedzi stanowią pytania, które zostały pierwotnie opublikowane w ramach dokumentu Q&A dotyczącego Dyrektywy, natomiast teraz zostały zaktualizowane w odniesieniu do treści Rozporządzenia.

Celem publikowanych przez ESMA dokumentów Q&A jest promowanie wspólnych podejść i praktyk nadzorczych w zakresie stosowania nadzoru nad prospektami emisyjnymi oraz ułatwienie funkcjonowania uczestników rynku w okresie dokonywania modyfikacji w dotychczasowym stanie prawnym.

Pełna treść dokumentu

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn