KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

ESMA – aktualizacja Q&A dotyczących Dyrektywy MiFID II oraz Rozporządzenia MiFIR

W dniu 12 oraz 29 lipca 2019 r. na stronie internetowej Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) opublikowano aktualizacje zestawów pytań i odpowiedzi (Q&A)

29 sierpnia 2019

dotyczących zagadnień związanych z :

 • struktur rynkowych w ramach dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR,
 • przejrzystością w ramach dyrektywy MiFID II oraz rozporządzenia MiFIR,
 • raportowaniem danych na podstawie rozporządzenia MiFIR.

Aktualizacja Q&A dotyczącego zagadnień struktur rynkowych oraz przejrzystości nowe pytania i odpowiedzi w zakresie wykorzystania wcześniej ustalonych transakcji dla instrumentów nie udziałowych, wyłączenia na podstawie art. 8 Rozporządzenia MiFIR, regulacji funkcjonowania swapów o stałej zapadalności oraz stosowaniu tick size regime do systemów aukcji okresowych.

Aktualizacja Q&A dotyczącego raportowania danych na podstawie Rozporządzenia MiFIR obejmuje natomiast kwestie związane z przekazywaniem danych referencyjnych. Poruszono ponadto kwestię obowiązków sprawozdawczych w odniesieniu do instrumentów finansowych bez określonej daty wygaśnięcia, do których należą m.in. kontrakty terminowe typu Perpetual FX Rolling Spot.

Przypomnieć należy, że publikowane przez ESMA dokumenty Q&A są praktycznym narzędziem konwergencji stosowanym do promowania wspólnych podejść i praktyk organów nadzoru państw członkowskich. Urząd dokonuje regularnych przeglądów oraz aktualizacji Q&A w celu wykrycia potrzeby, czy w danym obszarze istnieje potrzeba przekształcenia niektórych zagadnień w wytyczne i zalecenia ESMA.

 

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn