KRWLEGAL rekomendowana w rankingu „Rzeczpospolita” 2019

Biała Księga Podatników

Od 01.09.2019 r. zacznie obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT.

2 września 2019

Jest to wykaz podatników zarejestrowanych, wyrejestrowanych i wykreślonych oraz takich, którym odmówiono rejestracji dla potrzeb VAT. Wykaz ten ma pozwolić na weryfikację kontrahentów. Wykaz przedstawiać będzie następujące istotne informacje: status VAT oraz numer zgłoszonego rachunku bankowego. Listę prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa na stronach aktualnej CEiDG.

W związku z tym, bardzo istotna w kontekście zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów będzie weryfikacja rachunków bankowych kontrahentów gdyż od dnia 01.01.2020 r. w przypadku opłacenia faktury na kwotę powyżej 15 tys. zł na konto, które nie znajduje się na białej liście podatników, kosztu faktury nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych. Co więcej, płatnik solidarnie ze swoim kontrahentem poniesie ryzyko za jego zobowiązania podatkowe. Uniknięcie powyższych sankcji w razie przelewu na niewłaściwe konto kontrahenta będzie można powiadamiając o błędnym przelewie właściwy dla sprzedawcy Urząd Skarbowy w ciągu 3 dni od dnia przelewu. Ważna w tym kontekście jest również weryfikacja poprawności własnych rachunków bankowych zgłoszonych do Urzędu Skarbowego.

Wykaz podatników VAT

 • Kontakt

  ul. Górskiego 9
  00-033 Warszawa

  tel.: +48 22 295 09 40,
  tel./fax: +48 22 692 44 74

  e-mail: biuro@krwlegal.pl


  www.krwlegal.pl

  Numer rachunku bankowego:
  45 1090 1870 0000 0001 3132 3918 (PLN) WBKPPLPP

  KRS: 0000576857
  NIP: 5252630217

  REGON: 362543036

  Dołącz do nas:LinkedIn